ŠINŠIN TOICU AIKIDO PRAHA

"Aikido ukazuje cestu jednoty s KI. Hlavním důvodem našeho studia je sjednotit ducha a tělo a uvědomit si svou jednotu s Přírodou a s Vesmírem jako takovým." -- Koiči Tohei --

Aikido je soudobé japonské bojové umění, jehož zakladatelem je mistr Morihei Uešiba (1883 - 1969). Aikido je charakteristické svým neagresivním přístupem a důrazem na harmonii a eleganci pohybu. Aikido je příjemná celoživotní činnost, která vede ke zvýšení flexibility, snížení stresu a posílení zdraví.

Šinšin Toicu Aikido Praha se zabývá výukou umění Aikido a souvisejících disciplín podle učení mistra Koiči Toheie (1920 - 2011), zakladatele školy "Aikido v jednotě ducha a těla" (Šinšin Toicu Aikido).

Principy Šinšin Toicu Aikido vycházející z jednoty ducha a těla a postoje nesoupeření jsou aplikovatelné nejen v bojovém umění, ale především v každodenním životě.

Škola Šinšin Toicu Aikido Praha je od r. 2008 registrována pod názvem „Prague Ki Society“ mezinárodní organizací Šin Šin Toicu Aikido Kai, Ki Society H. Q., Japonsko (http://shinshintoitsuaikido.org/). Výuka v naší škole je plně akreditována a probíhá v souladu s mezinárodními směrnicemi mateřské organizace v Japonsku.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VZPOMÍNÁME

Seiiči Tabata sensei (1926 – 2013)

Seiiči Tabata se narodil 31. června 1926 na Havaji. S Aikidem se seznámil v roce 1953, kdy měl možnost shlédnout ukázku japonského mistra Koiči Toheie, který v tu dobu přicestoval na Havaj za účelem šířit umění Aikido. Přestože už byl nositelem 3. mistrovského stupně v Džudu, Seiiči Tabata byl natolik nadšený ukázkou Aikida, že začal studovat Aikido a byl oddaným žákem Koiči Toheie po téměř 60 let. Prostřednictvím Koiči Toheie měl možnost studovat také u zakladatele Aikido. Tabata sensei měl velký vliv na rozvoj Aikido na Havaji. Byl hlavním instruktorem Honolulu Ki Society (Společnost studia Ki v Honolulu) a stále aktivním instruktorem Aikido v Seišinkan Dodžo v Honolulu až do svého skonání 18. listopadu 2013.

Seiiči Tabata měl velký vliv na naše učitele a byl přímou inspirací také nám. Tabata sensei nám bude velmi chybět.

Kéž všichni, jejichž srdcí se dotkl, pokračují v jeho odkazu pomoci ostatním skrze principy jednoty ducha a těla a umění Aikido.


Přeskočit na obsah

  • ÚVOD
  • O NÁS
  • AIKIDO DOSPĚLÍ
  • AIKIDO DĚTI
  • ROZVRH A KONTAKT