ÚVOD

 

 

Vítejte! Toto je oficiální stránka škol Ki-Aikido, které působí v České republice. Studujeme a procvičujeme jednotu ducha a těla pomocí umění Aikido a dalších disciplín tak, jak je formuloval a učil zakladatel Společnosti Ki a didaktického systému Šinšin Toicu Aikido, japonský mistr Koiči Tohei sensei (1920 – 2011), a jak je nyní učí jeho nástupce, Šiniči Tohei sensei.

Ki-Aikido (formálně Šinšin Toicu Aikido, Aikido v jednotě ducha a těla) je současné japonské bojové umění, které vychází z principů jednoty ducha a těla a postoje nesoupeření. Školy Ki-Aikido učí, jak rozvíjet jednotu ducha a těla pomocí několika disciplín. K těm patří techniky umění Aikido, testy klidu mysli a přirozené rovnováhy, cvičení vědomého dýchání, cvičení bdělé pozornosti (meditace) a doteková terapie Kiacu.

Mysl a tělo tvoří přirozenou jednotu. Když si uvědomíme tuto jednotu a naučíme se používat mysl a tělo společně, projeví se plně náš přirozený potenciál a vrozené schopnosti. Principy jednoty ducha a těla jsou využitelné ve všech činnostech našeho každodenního života a aplikovatelné v oblasti managementu, umění, sportu, vzdělávání a mnoha dalších činnostech.


Prague Ki Society Uvod

 


MIMOŘÁDNÉ AKCE A SEMINÁŘE / SPECIAL EVENTS AND SEMINARS

Naši školu Ki-Aikido navštívil v září Calvin Yutaka Tabata sensei (8. dan, Okuden). Tabata sensei strávil v České republice dva týdny, během kterých vedl jak běžné pravidelné tréninky v Praze (v Sokole Podolí), tak především mimořádný třídenní mezinárodní seminář, který se konal nedaleko od Prahy v tréninkovém centru v Kostelci u Křížků. Tohoto semináře se zúčastnili zástupci škol Ki Aikido ze Spojených Států, Kanady, Velké Británie, Švýcarska, Rumunska, a samozřejmě také z České republiky. Měli jsme mimořádnou příležitost učit se Ki, Aikido a jedinečnou dotykovou terapii Kiacu od jednoho z nejpokročilejších mistrů Aikido současnosti.

Vybrané fotky je možné spatřit na našem Facebooku